COPYRIGHT"De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Brabantpiraten.nl heeft toestemming voor gebruik verkregen via Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te downloaden, (weder)verkopen, kopiƫren, verspreiden, op dragers vastleggen e.d."

Het is ook NIET toegestaan om onze stream door te sturen.


Niets van deze site(s) mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aangepast, verveelvoudigd of worden gebruikt voor andere doeleinden zonder de daarvoor verkregen toestemming van Brabantpiraten.nl

Onze stream licenties zijn geregistreerd bij mijnlicentie.nl


Copyright  Brabantpiraten.nl 2000 - 2023